v league

V League 2020
Vòng 3
Hai Phong
- : -
Ho Chi Minh City
V League 2020
Vòng 3
Nam Dinh
- : -
Viettel
V League 2020
Vòng 3
Sai Gon
- : -
Binh Duong
V League 2020
Vòng 3
Song Lam Nghe An
- : -
Da Nang
V League 2020
Vòng 3
Quang Nam
- : -
Thanh Hóa
V League 2020
Vòng 3
Than Quang Ninh
- : -
Ha Noi T&T
V League 2020
Vòng 3
Ha Noi
- : -
Hoang Anh Gia Lai
V League 2020
Vòng 4
Da Nang
- : -
Quang Nam
V League 2020
Vòng 4
Binh Duong
- : -
Hai Phong
V League 2020
Vòng 4
Viettel
- : -
Than Quang Ninh
V League 2020
Vòng 10
Da Nang
- : -
Than Quang Ninh
V League 2020
Vòng 4
Hoang Anh Gia Lai
- : -
Nam Dinh
V League 2020
Vòng 4
Thanh Hóa
- : -
Song Lam Nghe An
V League 2020
Vòng 10
Ha Noi T&T
- : -
Ho Chi Minh City
V League 2020
Vòng 4
Ha Noi T&T
- : -
Ha Noi
V League 2020
Vòng 4
Ho Chi Minh City
- : -
Sai Gon
V League 2020
Vòng 10
Hoang Anh Gia Lai
- : -
Quang Nam
V League 2020
Vòng 10
Sai Gon
- : -
Nam Dinh
V League 2020
Vòng 10
Song Lam Nghe An
- : -
Viettel
V League 2020
Vòng 10
Binh Duong
- : -
Thanh Hóa
<
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vòng 1
6 Th3 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Than Quang Ninh
6 Th3 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1
0
Than Quang Ninh
6 Th3 2020 17:00
Quang Nam
1 3
Ho Chi Minh City
6 Th3 2020 17:00
Quang Nam
1
3
Ho Chi Minh City
7 Th3 2020 19:00
Ha Noi
4 2
Nam Dinh
7 Th3 2020 19:00
Ha Noi
4
2
Nam Dinh
8 Th3 2020 15:00
Ha Noi T&T
0 1
Viettel
8 Th3 2020 15:00
Ha Noi T&T
0
1
Viettel
8 Th3 2020 17:00
Binh Duong
1 0
Da Nang
8 Th3 2020 17:00
Binh Duong
1
0
Da Nang
8 Th3 2020 17:00
Thanh Hóa
0 1
Hai Phong
8 Th3 2020 17:00
Thanh Hóa
0
1
Hai Phong
8 Th3 2020 19:00
Sai Gon
0 0
Song Lam Nghe An
8 Th3 2020 19:00
Sai Gon
0
0
Song Lam Nghe An
Vòng 2
13 Th3 2020 17:00
Hai Phong
1 1
Quang Nam
13 Th3 2020 17:00
Hai Phong
1
1
Quang Nam
14 Th3 2020 17:00
Song Lam Nghe An
1 0
Binh Duong
14 Th3 2020 17:00
Song Lam Nghe An
1
0
Binh Duong
14 Th3 2020 18:00
Nam Dinh
2 1
Ha Noi T&T
14 Th3 2020 18:00
Nam Dinh
2
1
Ha Noi T&T
15 Th3 2020 17:00
Da Nang
1 4
Sai Gon
15 Th3 2020 17:00
Da Nang
1
4
Sai Gon
15 Th3 2020 18:00
Than Quang Ninh
3 1
Ha Noi
15 Th3 2020 18:00
Than Quang Ninh
3
1
Ha Noi
15 Th3 2020 19:00
Viettel
3 3
Hoang Anh Gia Lai
15 Th3 2020 19:00
Viettel
3
3
Hoang Anh Gia Lai
15 Th3 2020 19:00
Ho Chi Minh City
1 0
Thanh Hóa
15 Th3 2020 19:00
Ho Chi Minh City
1
0
Thanh Hóa
Vòng 3
5 Th6 2020 17:00
Hai Phong
- -
Ho Chi Minh City
5 Th6 2020 17:00
Hai Phong
-
-
Ho Chi Minh City
5 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
- -
Viettel
5 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
-
-
Viettel
5 Th6 2020 19:00
Sai Gon
- -
Binh Duong
5 Th6 2020 19:00
Sai Gon
-
-
Binh Duong
6 Th6 2020 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Da Nang
6 Th6 2020 17:00
Song Lam Nghe An
-
-
Da Nang
6 Th6 2020 17:00
Quang Nam
- -
Thanh Hóa
6 Th6 2020 17:00
Quang Nam
-
-
Thanh Hóa
6 Th6 2020 18:00
Than Quang Ninh
- -
Ha Noi T&T
6 Th6 2020 18:00
Than Quang Ninh
-
-
Ha Noi T&T
6 Th6 2020 19:00
Ha Noi
- -
Hoang Anh Gia Lai
6 Th6 2020 19:00
Ha Noi
-
-
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 4
11 Th6 2020 17:00
Da Nang
- -
Quang Nam
11 Th6 2020 17:00
Da Nang
-
-
Quang Nam
11 Th6 2020 17:00
Binh Duong
- -
Hai Phong
11 Th6 2020 17:00
Binh Duong
-
-
Hai Phong
11 Th6 2020 19:00
Viettel
- -
Than Quang Ninh
11 Th6 2020 19:00
Viettel
-
-
Than Quang Ninh
12 Th6 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Nam Dinh
12 Th6 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Nam Dinh
12 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
- -
Song Lam Nghe An
12 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
-
-
Song Lam Nghe An
12 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
- -
Ha Noi
12 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
-
-
Ha Noi
12 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
- -
Sai Gon
12 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
-
-
Sai Gon
Vòng 5
17 Th6 2020 17:00
Quang Nam
- -
Binh Duong
17 Th6 2020 17:00
Quang Nam
-
-
Binh Duong
17 Th6 2020 17:00
Hai Phong
- -
Than Quang Ninh
17 Th6 2020 17:00
Hai Phong
-
-
Than Quang Ninh
17 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
- -
Viettel
17 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
-
-
Viettel
18 Th6 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Sai Gon
18 Th6 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Sai Gon
18 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
- -
Nam Dinh
18 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
-
-
Nam Dinh
18 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
- -
Da Nang
18 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
-
-
Da Nang
18 Th6 2020 19:00
Ha Noi
- -
Song Lam Nghe An
18 Th6 2020 19:00
Ha Noi
-
-
Song Lam Nghe An
Vòng 6
23 Th6 2020 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Ho Chi Minh City
23 Th6 2020 17:00
Song Lam Nghe An
-
-
Ho Chi Minh City
23 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
- -
Hai Phong
23 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
-
-
Hai Phong
23 Th6 2020 19:00
Viettel
- -
Thanh Hóa
23 Th6 2020 19:00
Viettel
-
-
Thanh Hóa
24 Th6 2020 17:00
Da Nang
- -
Hoang Anh Gia Lai
24 Th6 2020 17:00
Da Nang
-
-
Hoang Anh Gia Lai
24 Th6 2020 17:00
Binh Duong
- -
Ha Noi
24 Th6 2020 17:00
Binh Duong
-
-
Ha Noi
24 Th6 2020 18:00
Than Quang Ninh
- -
Quang Nam
24 Th6 2020 18:00
Than Quang Ninh
-
-
Quang Nam
24 Th6 2020 19:00
Sai Gon
- -
Ha Noi T&T
24 Th6 2020 19:00
Sai Gon
-
-
Ha Noi T&T
Vòng 7
29 Th6 2020 17:00
Hai Phong
- -
Hoang Anh Gia Lai
29 Th6 2020 17:00
Hai Phong
-
-
Hoang Anh Gia Lai
29 Th6 2020 17:00
Quang Nam
- -
Viettel
29 Th6 2020 17:00
Quang Nam
-
-
Viettel
29 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
- -
Da Nang
29 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
-
-
Da Nang
30 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
- -
Than Quang Ninh
30 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
-
-
Than Quang Ninh
30 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
- -
Song Lam Nghe An
30 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
-
-
Song Lam Nghe An
30 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
- -
Binh Duong
30 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
-
-
Binh Duong
30 Th6 2020 19:00
Ha Noi
- -
Sai Gon
30 Th6 2020 19:00
Ha Noi
-
-
Sai Gon
Vòng 8
5 Th7 2020 17:00
Quang Nam
- -
Song Lam Nghe An
5 Th7 2020 17:00
Quang Nam
-
-
Song Lam Nghe An
5 Th7 2020 17:00
Hai Phong
- -
Sai Gon
5 Th7 2020 17:00
Hai Phong
-
-
Sai Gon
5 Th7 2020 19:00
Viettel
- -
Ha Noi
5 Th7 2020 19:00
Viettel
-
-
Ha Noi
6 Th7 2020 17:00
Thanh Hóa
- -
Da Nang
6 Th7 2020 17:00
Thanh Hóa
-
-
Da Nang
6 Th7 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Ha Noi T&T
6 Th7 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Ha Noi T&T
6 Th7 2020 18:00
Than Quang Ninh
- -
Nam Dinh
6 Th7 2020 18:00
Than Quang Ninh
-
-
Nam Dinh
6 Th7 2020 19:00
Ho Chi Minh City
- -
Binh Duong
6 Th7 2020 19:00
Ho Chi Minh City
-
-
Binh Duong
Vòng 9
11 Th7 2020 17:00
Binh Duong
- -
Hoang Anh Gia Lai
11 Th7 2020 17:00
Binh Duong
-
-
Hoang Anh Gia Lai
11 Th7 2020 18:00
Than Quang Ninh
- -
Ho Chi Minh City
11 Th7 2020 18:00
Than Quang Ninh
-
-
Ho Chi Minh City
11 Th7 2020 19:00
Viettel
- -
Hai Phong
11 Th7 2020 19:00
Viettel
-
-
Hai Phong
12 Th7 2020 17:00
Da Nang
- -
Ha Noi
12 Th7 2020 17:00
Da Nang
-
-
Ha Noi
12 Th7 2020 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Ha Noi T&T
12 Th7 2020 17:00
Song Lam Nghe An
-
-
Ha Noi T&T
12 Th7 2020 18:00
Nam Dinh
- -
Quang Nam
12 Th7 2020 18:00
Nam Dinh
-
-
Quang Nam
12 Th7 2020 19:00
Sai Gon
- -
Thanh Hóa
12 Th7 2020 19:00
Sai Gon
-
-
Thanh Hóa
Vòng 10
12 Th6 2020 16:00
Da Nang
- -
Than Quang Ninh
12 Th6 2020 16:00
Da Nang
-
-
Than Quang Ninh
12 Th6 2020 17:00
Ha Noi T&T
- -
Ho Chi Minh City
12 Th6 2020 17:00
Ha Noi T&T
-
-
Ho Chi Minh City
13 Th6 2020 16:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Quang Nam
13 Th6 2020 16:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Quang Nam
13 Th6 2020 18:00
Sai Gon
- -
Nam Dinh
13 Th6 2020 18:00
Sai Gon
-
-
Nam Dinh
14 Th6 2020 16:00
Song Lam Nghe An
- -
Viettel
14 Th6 2020 16:00
Song Lam Nghe An
-
-
Viettel
14 Th6 2020 16:00
Binh Duong
- -
Thanh Hóa
14 Th6 2020 16:00
Binh Duong
-
-
Thanh Hóa
14 Th6 2020 18:00
Ha Noi
- -
Hai Phong
14 Th6 2020 18:00
Ha Noi
-
-
Hai Phong
Vòng 11
19 Th6 2020 16:00
Thanh Hóa
- -
Hoang Anh Gia Lai
19 Th6 2020 16:00
Thanh Hóa
-
-
Hoang Anh Gia Lai
20 Th6 2020 16:00
Hai Phong
- -
Ha Noi T&T
20 Th6 2020 16:00
Hai Phong
-
-
Ha Noi T&T
20 Th6 2020 17:00
Nam Dinh
- -
Binh Duong
20 Th6 2020 17:00
Nam Dinh
-
-
Binh Duong
20 Th6 2020 18:00
Ho Chi Minh City
- -
Ha Noi
20 Th6 2020 18:00
Ho Chi Minh City
-
-
Ha Noi
21 Th6 2020 16:00
Quang Nam
- -
Sai Gon
21 Th6 2020 16:00
Quang Nam
-
-
Sai Gon
21 Th6 2020 17:00
Than Quang Ninh
- -
Song Lam Nghe An
21 Th6 2020 17:00
Than Quang Ninh
-
-
Song Lam Nghe An
21 Th6 2020 18:00
Viettel
- -
Da Nang
21 Th6 2020 18:00
Viettel
-
-
Da Nang
Vòng 12
26 Th6 2020 16:00
Thanh Hóa
- -
Ha Noi T&T
26 Th6 2020 16:00
Thanh Hóa
-
-
Ha Noi T&T
27 Th6 2020 16:00
Da Nang
- -
Hai Phong
27 Th6 2020 16:00
Da Nang
-
-
Hai Phong
27 Th6 2020 16:00
Quang Nam
- -
Ha Noi
27 Th6 2020 16:00
Quang Nam
-
-
Ha Noi
27 Th6 2020 17:00
Than Quang Ninh
- -
Binh Duong
27 Th6 2020 17:00
Than Quang Ninh
-
-
Binh Duong
27 Th6 2020 18:00
Viettel
- -
Sai Gon
27 Th6 2020 18:00
Viettel
-
-
Sai Gon
27 Th6 2020 18:00
Ho Chi Minh City
- -
Nam Dinh
27 Th6 2020 18:00
Ho Chi Minh City
-
-
Nam Dinh
28 Th6 2020 16:00
Song Lam Nghe An
- -
Hoang Anh Gia Lai
28 Th6 2020 16:00
Song Lam Nghe An
-
-
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 13
3 Th7 2020 17:00
Ha Noi T&T
- -
Quang Nam
3 Th7 2020 17:00
Ha Noi T&T
-
-
Quang Nam
4 Th7 2020 16:00
Binh Duong
- -
Viettel
4 Th7 2020 16:00
Binh Duong
-
-
Viettel
4 Th7 2020 16:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Ho Chi Minh City
4 Th7 2020 16:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Ho Chi Minh City
4 Th7 2020 18:00
Ha Noi
- -
Thanh Hóa
4 Th7 2020 18:00
Ha Noi
-
-
Thanh Hóa
5 Th7 2020 16:00
Hai Phong
- -
Song Lam Nghe An
5 Th7 2020 16:00
Hai Phong
-
-
Song Lam Nghe An
5 Th7 2020 17:00
Nam Dinh
- -
Da Nang
5 Th7 2020 17:00
Nam Dinh
-
-
Da Nang
5 Th7 2020 18:00
Sai Gon
- -
Than Quang Ninh
5 Th7 2020 18:00
Sai Gon
-
-
Than Quang Ninh
#
Câu lạc bộ
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
1
T T
>
2
2
0
0
4
1
3
6
2
H T
>
2
1
1
0
4
1
3
4
3
H T
>
2
1
1
0
1
0
1
4
4
T H
>
2
1
1
0
4
3
1
4
5
T H
>
2
1
1
0
2
1
1
4
6
T H
>
2
1
1
0
4
3
1
4
7
T B
>
2
1
0
1
1
1
0
3
8
B T
>
2
1
0
1
3
2
1
3
9
T B
>
2
1
0
1
5
5
0
3
10
B T
>
2
1
0
1
4
5
-1
3
11
B H
>
2
0
1
1
2
4
-2
1
12
B B
>
2
0
0
2
1
5
-4
0
13
B B
>
2
0
0
2
0
2
-2
0
14
B B
>
2
0
0
2
1
3
-2
0

Sắp Diễn Ra

P