V League

2019-2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vòng 1
06/03/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Than Quang Ninh
06/03/2020
- 17 : 00
Quang Nam
1 3
Ho Chi Minh City
07/03/2020
- 19 : 00
Ha Noi
4 2
Nam Dinh
08/03/2020
- 15 : 00
Ha Noi T&T
0 1
Viettel
08/03/2020
- 17 : 00
Binh Duong
1 0
Da Nang
08/03/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 1
Hai Phong
08/03/2020
- 19 : 00
Sai Gon
0 0
Song Lam Nghe An
Vòng 2
13/03/2020
- 17 : 00
Hai Phong
1 1
Quang Nam
14/03/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 0
Binh Duong
14/03/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
2 1
Ha Noi T&T
15/03/2020
- 17 : 00
Da Nang
1 4
Sai Gon
15/03/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
3 1
Ha Noi
15/03/2020
- 19 : 00
Viettel
3 3
Hoang Anh Gia Lai
15/03/2020
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
1 0
Thanh Hóa
Vòng 3
05/06/2020
- 17 : 00
Hai Phong
0 0
Ho Chi Minh City
05/06/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
1 2
Viettel
05/06/2020
- 19 : 00
Sai Gon
0 0
Binh Duong
06/06/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 0
Da Nang
06/06/2020
- 17 : 00
Quang Nam
2 1
Thanh Hóa
06/06/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
0 2
Ha Noi T&T
06/06/2020
- 19 : 00
Ha Noi
3 0
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 4
11/06/2020
- 17 : 00
Da Nang
6 1
Quang Nam
11/06/2020
- 17 : 00
Binh Duong
5 0
Hai Phong
11/06/2020
- 19 : 00
Viettel
1 1
Than Quang Ninh
12/06/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Nam Dinh
12/06/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 0
Song Lam Nghe An
12/06/2020
- 18 : 00
Ha Noi T&T
1 1
Ha Noi
12/06/2020
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
0 1
Sai Gon
Vòng 5
17/06/2020
- 17 : 00
Quang Nam
1 2
Binh Duong
17/06/2020
- 17 : 00
Hai Phong
0 1
Than Quang Ninh
17/06/2020
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
3 0
Viettel
18/06/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 1
Sai Gon
18/06/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
1 0
Nam Dinh
18/06/2020
- 18 : 00
Ha Noi T&T
0 0
Da Nang
18/06/2020
- 19 : 00
Ha Noi
0 1
Song Lam Nghe An
Vòng 6
23/06/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 3
Ho Chi Minh City
23/06/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
0 2
Hai Phong
23/06/2020
- 19 : 00
Viettel
1 2
Thanh Hóa
24/06/2020
- 17 : 00
Da Nang
3 1
Hoang Anh Gia Lai
24/06/2020
- 17 : 00
Binh Duong
0 2
Ha Noi
24/06/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
3 1
Quang Nam
24/06/2020
- 19 : 00
Sai Gon
1 1
Ha Noi T&T
Vòng 7
29/06/2020
- 17 : 00
Hai Phong
0 0
Hoang Anh Gia Lai
29/06/2020
- 17 : 00
Quang Nam
0 3
Viettel
29/06/2020
- 19 : 15
Ho Chi Minh City
2 2
Da Nang
30/06/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
2 0
Than Quang Ninh
30/06/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
3 0
Song Lam Nghe An
30/06/2020
- 18 : 00
Ha Noi T&T
1 1
Binh Duong
30/06/2020
- 19 : 15
Ha Noi
0 1
Sai Gon
Vòng 8
05/07/2020
- 17 : 00
Quang Nam
2 1
Song Lam Nghe An
05/07/2020
- 17 : 00
Hai Phong
0 2
Sai Gon
05/07/2020
- 19 : 15
Viettel
1 1
Ha Noi
06/07/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 3
Da Nang
06/07/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Ha Noi T&T
06/07/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
3 2
Nam Dinh
06/07/2020
- 19 : 15
Ho Chi Minh City
1 2
Binh Duong
Vòng 9
11/07/2020
- 17 : 00
Binh Duong
1 1
Hoang Anh Gia Lai
11/07/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
0 3
Ho Chi Minh City
11/07/2020
- 19 : 15
Viettel
4 0
Hai Phong
12/07/2020
- 17 : 00
Da Nang
1 1
Ha Noi
12/07/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 1
Ha Noi T&T
12/07/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
1 0
Quang Nam
12/07/2020
- 19 : 15
Sai Gon
3 0
Thanh Hóa
Vòng 10
17/07/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
3 1
Quang Nam
17/07/2020
- 18 : 00
Ha Noi T&T
1 0
Ho Chi Minh City
17/07/2020
- 19 : 15
Ha Noi
1 0
Hai Phong
18/07/2020
- 17 : 00
Da Nang
1 2
Than Quang Ninh
18/07/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 2
Viettel
18/07/2020
- 17 : 00
Binh Duong
0 1
Thanh Hóa
18/07/2020
- 19 : 15
Sai Gon
3 0
Nam Dinh
Vòng 11
23/07/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 0
Hoang Anh Gia Lai
23/07/2020
- 18 : 00
Nam Dinh
1 1
Binh Duong
23/07/2020
- 19 : 15
Viettel
1 1
Da Nang
24/07/2020
- 17 : 00
Hai Phong
1 1
Ha Noi T&T
24/07/2020
- 17 : 00
Quang Nam
3 3
Sai Gon
24/07/2020
- 18 : 00
Than Quang Ninh
2 0
Song Lam Nghe An
24/07/2020
- 19 : 15
Ho Chi Minh City
0 3
Ha Noi
Vòng 12
26/09/2020
- 17 : 00
Thanh Hóa
1 2
Ha Noi T&T
26/09/2020
- 17 : 00
Da Nang
1 0
Hai Phong
26/09/2020
- 17 : 00
Quang Nam
2 2
Ha Noi
26/09/2020
- 17 : 00
Than Quang Ninh
2 2
Binh Duong
26/09/2020
- 17 : 00
Viettel
1 0
Sai Gon
26/09/2020
- 17 : 00
Ho Chi Minh City
5 1
Nam Dinh
26/09/2020
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
2 0
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 13
01/10/2020
- 17 : 00
Ha Noi T&T
3 2
Quang Nam
01/10/2020
- 17 : 00
Binh Duong
2 0
Viettel
01/10/2020
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
5 2
Ho Chi Minh City
01/10/2020
- 17 : 00
Ha Noi
1 1
Thanh Hóa
01/10/2020
- 17 : 00
Hai Phong
3 1
Song Lam Nghe An
01/10/2020
- 17 : 00
Nam Dinh
1 0
Da Nang
01/10/2020
- 17 : 00
Sai Gon
0 0
Than Quang Ninh

V League

2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Vòng 1
21/02/2019
- 17 : 00
Thanh Hóa
1 1
Binh Duong
23/02/2019
- 16 : 30
Song Lam Nghe An
2 0
Quang Nam
23/02/2019
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 4
Hoang Anh Gia Lai
23/02/2019
- 19 : 00
Ha Noi
5 0
Than Quang Ninh
24/02/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
3 1
Sai Gon
24/02/2019
- 17 : 00
Da Nang
3 1
Viettel
24/02/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
1 0
Hai Phong
Vòng 2
01/03/2019
- 17 : 00
Hai Phong
2 1
Nam Dinh
01/03/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 2
Ho Chi Minh City
01/03/2019
- 18 : 00
Sai Gon
2 1
Sanna Khanh Hoa
01/03/2019
- 19 : 00
Viettel
2 1
Thanh Hóa
02/03/2019
- 17 : 00
Than Quang Ninh
0 0
Song Lam Nghe An
02/03/2019
- 17 : 00
Quang Nam
1 1
Ha Noi
03/03/2019
- 17 : 00
Binh Duong
3 1
Da Nang
Vòng 3
05/03/2019
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
3 4
Hai Phong
05/03/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 3
Sai Gon
05/03/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
2 0
Nam Dinh
06/03/2019
- 17 : 00
Than Quang Ninh
3 0
Thanh Hóa
06/03/2019
- 19 : 00
Viettel
0 2
Ha Noi
07/03/2019
- 16 : 30
Song Lam Nghe An
2 1
Binh Duong
07/03/2019
- 17 : 00
Da Nang
2 2
Quang Nam
Vòng 4
05/04/2019
- 17 : 00
Quang Nam
0 1
Than Quang Ninh
06/04/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
1 2
Sanna Khanh Hoa
06/04/2019
- 17 : 00
Hai Phong
1 0
Hoang Anh Gia Lai
06/04/2019
- 19 : 00
Sai Gon
0 0
Ho Chi Minh City
07/04/2019
- 17 : 00
Thanh Hóa
0 0
Da Nang
07/04/2019
- 19 : 00
Ha Noi
4 0
Song Lam Nghe An
08/04/2019
- 17 : 00
Binh Duong
1 0
Viettel
Vòng 5
12/04/2019
- 17 : 00
Binh Duong
2 3
Ho Chi Minh City
12/04/2019
- 19 : 00
Sanna Khanh Hoa
0 0
Ha Noi
13/04/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
3 2
Than Quang Ninh
13/04/2019
- 19 : 00
Viettel
1 0
Nam Dinh
14/04/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 0
Thanh Hóa
14/04/2019
- 17 : 00
Hai Phong
1 1
Da Nang
14/04/2019
- 19 : 00
Sai Gon
1 1
Quang Nam
Vòng 6
19/04/2019
- 17 : 00
Da Nang
0 2
Song Lam Nghe An
20/04/2019
- 17 : 00
Thanh Hóa
2 2
Sanna Khanh Hoa
20/04/2019
- 18 : 00
Than Quang Ninh
3 0
Sai Gon
20/04/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
2 0
Viettel
21/04/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
1 0
Binh Duong
21/04/2019
- 17 : 00
Quang Nam
3 0
Hoang Anh Gia Lai
21/04/2019
- 19 : 00
Ha Noi
3 1
Hai Phong
Vòng 7
26/04/2019
- 17 : 00
Hai Phong
3 2
Binh Duong
27/04/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
0 0
Nam Dinh
27/04/2019
- 17 : 00
Quang Nam
0 2
Viettel
27/04/2019
- 19 : 00
Ha Noi
1 0
Ho Chi Minh City
28/04/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
3 3
Thanh Hóa
28/04/2019
- 18 : 00
Than Quang Ninh
2 1
Sanna Khanh Hoa
28/04/2019
- 19 : 00
Sai Gon
3 1
Da Nang
Vòng 8
05/05/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
2 0
Nam Dinh
05/05/2019
- 17 : 00
Binh Duong
2 2
Ha Noi
05/05/2019
- 17 : 00
Da Nang
1 0
Than Quang Ninh
05/05/2019
- 19 : 00
Sai Gon
1 0
Hai Phong
05/05/2019
- 19 : 00
Viettel
0 0
Song Lam Nghe An
06/05/2019
- 17 : 00
Thanh Hóa
3 2
Quang Nam
06/05/2019
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 2
Ho Chi Minh City
Vòng 9
10/05/2019
- 17 : 00
Binh Duong
1 0
Sai Gon
11/05/2019
- 17 : 00
Thanh Hóa
4 1
Ha Noi
11/05/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
1 1
Than Quang Ninh
11/05/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
1 1
Quang Nam
12/05/2019
- 17 : 00
Hai Phong
0 0
Song Lam Nghe An
12/05/2019
- 17 : 00
Da Nang
2 1
Sanna Khanh Hoa
12/05/2019
- 19 : 00
Viettel
0 3
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 10
17/05/2019
- 18 : 00
Than Quang Ninh
1 2
Ho Chi Minh City
18/05/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
0 0
Sanna Khanh Hoa
18/05/2019
- 17 : 00
Hai Phong
2 2
Thanh Hóa
18/05/2019
- 19 : 00
Sai Gon
3 0
Viettel
19/05/2019
- 17 : 00
Quang Nam
1 1
Nam Dinh
19/05/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 1
Binh Duong
19/05/2019
- 19 : 00
Ha Noi
3 2
Da Nang
Vòng 11
24/05/2019
- 17 : 00
Binh Duong
0 2
Than Quang Ninh
24/05/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
2 0
Ha Noi
24/05/2019
- 18 : 00
Thanh Hóa
2 1
Sai Gon
24/05/2019
- 19 : 00
Viettel
2 0
Hai Phong
25/05/2019
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
3 2
Quang Nam
25/05/2019
- 17 : 00
Da Nang
2 1
Hoang Anh Gia Lai
25/05/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
2 1
Song Lam Nghe An
Vòng 12
30/05/2019
- 17 : 00
Thanh Hóa
3 2
Nam Dinh
30/05/2019
- 17 : 00
Da Nang
2 0
Ho Chi Minh City
30/05/2019
- 19 : 00
Viettel
3 3
Than Quang Ninh
31/05/2019
- 17 : 00
Binh Duong
1 0
Sanna Khanh Hoa
31/05/2019
- 17 : 00
Hai Phong
0 3
Quang Nam
31/05/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
0 0
Ha Noi
31/05/2019
- 19 : 00
Sai Gon
2 2
Song Lam Nghe An
Vòng 13
13/06/2019
- 17 : 00
Quang Nam
1 2
Binh Duong
13/06/2019
- 19 : 00
Ha Noi
2 0
Sai Gon
15/06/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
2 1
Da Nang
15/06/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
0 0
Thanh Hóa
16/06/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
3 0
Hoang Anh Gia Lai
16/06/2019
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
0 1
Viettel
16/06/2019
- 19 : 00
Than Quang Ninh
4 2
Hai Phong
Vòng 14
07/07/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
0 0
Da Nang
07/07/2019
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 3
Thanh Hóa
07/07/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
1 2
Quang Nam
07/07/2019
- 19 : 00
Viettel
1 0
Ho Chi Minh City
08/07/2019
- 17 : 00
Binh Duong
1 1
Nam Dinh
08/07/2019
- 17 : 00
Hai Phong
1 2
Ha Noi
08/07/2019
- 18 : 00
Sai Gon
2 2
Than Quang Ninh
Vòng 15
12/07/2019
- 17 : 00
Thanh Hóa
2 0
Song Lam Nghe An
12/07/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
2 0
Viettel
12/07/2019
- 17 : 00
Quang Nam
3 1
Sai Gon
12/07/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
2 0
Binh Duong
13/07/2019
- 17 : 00
Da Nang
1 1
Hai Phong
13/07/2019
- 18 : 00
Than Quang Ninh
3 0
Hoang Anh Gia Lai
13/07/2019
- 19 : 00
Ha Noi
2 2
Sanna Khanh Hoa
Vòng 16
16/07/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
2 2
Sai Gon
17/07/2019
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 0
Binh Duong
17/07/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
4 2
Thanh Hóa
17/07/2019
- 17 : 00
Quang Nam
1 2
Hai Phong
17/07/2019
- 17 : 00
Ho Chi Minh City
3 2
Da Nang
17/07/2019
- 18 : 00
Than Quang Ninh
1 0
Viettel
17/07/2019
- 19 : 00
Ha Noi
1 1
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 17
21/07/2019
- 17 : 00
Binh Duong
1 1
Quang Nam
21/07/2019
- 17 : 00
Hai Phong
3 2
Than Quang Ninh
21/07/2019
- 17 : 00
Da Nang
2 0
Nam Dinh
21/07/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
3 2
Song Lam Nghe An
21/07/2019
- 18 : 00
Thanh Hóa
3 3
Ho Chi Minh City
21/07/2019
- 19 : 00
Viettel
2 0
Sanna Khanh Hoa
21/07/2019
- 19 : 00
Sai Gon
1 4
Ha Noi
Vòng 18
26/07/2019
- 17 : 00
Binh Duong
2 0
Hai Phong
26/07/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
2 2
Ha Noi
28/07/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
2 0
Song Lam Nghe An
28/07/2019
- 17 : 00
Da Nang
4 1
Sai Gon
28/07/2019
- 18 : 00
Thanh Hóa
2 3
Hoang Anh Gia Lai
28/07/2019
- 19 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 1
Than Quang Ninh
28/07/2019
- 19 : 00
Viettel
1 1
Quang Nam
Vòng 19
02/08/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
3 1
Viettel
03/08/2019
- 17 : 00
Hai Phong
1 2
Sai Gon
03/08/2019
- 17 : 00
Quang Nam
3 0
Thanh Hóa
03/08/2019
- 19 : 00
Ha Noi
2 1
Binh Duong
04/08/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
2 2
Hoang Anh Gia Lai
04/08/2019
- 18 : 00
Than Quang Ninh
1 1
Da Nang
04/08/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
1 2
Sanna Khanh Hoa
Vòng 20
09/08/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
2 3
Viettel
10/08/2019
- 17 : 00
Quang Nam
2 0
Ho Chi Minh City
10/08/2019
- 19 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 0
Da Nang
10/08/2019
- 19 : 00
Than Quang Ninh
0 0
Nam Dinh
11/08/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
0 0
Hai Phong
11/08/2019
- 19 : 00
Sai Gon
0 1
Binh Duong
11/08/2019
- 19 : 00
Ha Noi
5 0
Thanh Hóa
Vòng 21
16/08/2019
- 17 : 00
Binh Duong
3 0
Hoang Anh Gia Lai
16/08/2019
- 17 : 00
Da Nang
1 2
Ha Noi
17/08/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
2 3
Quang Nam
17/08/2019
- 18 : 00
Viettel
0 1
Sai Gon
17/08/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
3 1
Than Quang Ninh
18/08/2019
- 18 : 00
Thanh Hóa
0 3
Hai Phong
18/08/2019
- 19 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 4
Song Lam Nghe An
Vòng 22
23/08/2019
- 17 : 00
Quang Nam
4 2
Sanna Khanh Hoa
24/08/2019
- 17 : 00
Hai Phong
2 1
Viettel
24/08/2019
- 18 : 00
Than Quang Ninh
0 1
Binh Duong
24/08/2019
- 19 : 00
Sai Gon
2 0
Thanh Hóa
25/08/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
1 2
Ho Chi Minh City
25/08/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
2 1
Da Nang
11/09/2019
- 19 : 00
Ha Noi
6 1
Nam Dinh
Vòng 23
14/09/2019
- 17 : 00
Hai Phong
1 1
Sanna Khanh Hoa
14/09/2019
- 17 : 00
Quang Nam
1 4
Da Nang
14/09/2019
- 19 : 00
Sai Gon
3 1
Hoang Anh Gia Lai
15/09/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
1 1
Ho Chi Minh City
15/09/2019
- 17 : 00
Binh Duong
1 5
Song Lam Nghe An
15/09/2019
- 18 : 00
Thanh Hóa
1 3
Than Quang Ninh
15/09/2019
- 19 : 00
Ha Noi
5 2
Viettel
Vòng 24
19/09/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
0 1
Ha Noi
20/09/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
5 1
Hai Phong
20/09/2019
- 18 : 00
Than Quang Ninh
1 1
Quang Nam
20/09/2019
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
4 1
Sai Gon
20/09/2019
- 19 : 00
Viettel
2 1
Binh Duong
21/09/2019
- 17 : 00
Da Nang
1 0
Thanh Hóa
21/09/2019
- 19 : 00
Sanna Khanh Hoa
3 0
Nam Dinh
Vòng 25
19/10/2019
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
0 0
Than Quang Ninh
19/10/2019
- 17 : 00
Thanh Hóa
1 3
Viettel
19/10/2019
- 17 : 00
Ho Chi Minh City
1 2
Hoang Anh Gia Lai
19/10/2019
- 17 : 00
Nam Dinh
2 1
Hai Phong
19/10/2019
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
0 0
Sai Gon
19/10/2019
- 17 : 00
Da Nang
0 2
Binh Duong
19/10/2019
- 17 : 00
Ha Noi
2 2
Quang Nam
Vòng 26
23/10/2019
- 17 : 00
Viettel
5 3
Da Nang
23/10/2019
- 17 : 00
Binh Duong
1 1
Thanh Hóa
23/10/2019
- 17 : 00
Hai Phong
1 2
Ho Chi Minh City
23/10/2019
- 17 : 00
Quang Nam
2 2
Song Lam Nghe An
23/10/2019
- 17 : 00
Sai Gon
4 1
Nam Dinh
23/10/2019
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
4 1
Sanna Khanh Hoa
23/10/2019
- 17 : 00
Than Quang Ninh
4 2
Ha Noi

V League

2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Vòng 1
10/03/2018
- 17 : 00
Quang Nam
1 1
Sai Gon
10/03/2018
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
0 0
Binh Duong
11/03/2018
- 16 : 30
Than Quang Ninh
1 0
Da Nang
11/03/2018
- 17 : 00
Nam Dinh
0 0
Can Tho
11/03/2018
- 19 : 00
Ha Noi
1 0
Hai Phong
05/04/2018
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
3 1
FLC Thanh Hoa
05/04/2018
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
0 2
Song Lam Nghe An
Vòng 2
16/03/2018
- 17 : 00
Binh Duong
2 1
Nam Dinh
17/03/2018
- 17 : 00
Can Tho
0 3
Ha Noi
17/03/2018
- 17 : 00
Da Nang
2 1
Quang Nam
17/03/2018
- 17 : 00
Hai Phong
1 1
Hoang Anh Gia Lai
18/03/2018
- 16 : 30
Song Lam Nghe An
0 1
Sanna Khanh Hoa
18/03/2018
- 17 : 00
FLC Thanh Hoa
1 0
Ho Chi Minh City
18/03/2018
- 19 : 00
Sai Gon
1 2
Than Quang Ninh
Vòng 3
22/03/2018
- 16 : 30
Song Lam Nghe An
2 2
Than Quang Ninh
22/03/2018
- 17 : 00
Quang Nam
1 0
FLC Thanh Hoa
22/03/2018
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
0 0
Da Nang
22/03/2018
- 17 : 00
Can Tho
2 1
Binh Duong
22/03/2018
- 18 : 00
Nam Dinh
0 1
Hai Phong
22/03/2018
- 18 : 00
Sai Gon
1 2
Ho Chi Minh City
05/04/2018
- 19 : 00
Ha Noi
5 0
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 4
01/04/2018
- 16 : 30
Than Quang Ninh
3 0
Quang Nam
01/04/2018
- 17 : 00
Da Nang
3 2
Sai Gon
01/04/2018
- 17 : 00
FLC Thanh Hoa
1 0
Song Lam Nghe An
01/04/2018
- 17 : 00
Binh Duong
1 1
Ha Noi
01/04/2018
- 17 : 00
Hai Phong
0 1
Can Tho
01/04/2018
- 18 : 00
Ho Chi Minh City
1 0
Sanna Khanh Hoa
01/04/2018
- 19 : 00
Hoang Anh Gia Lai
3 2
Nam Dinh
Vòng 5
13/04/2018
- 17 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 0
Than Quang Ninh
14/04/2018
- 17 : 00
Da Nang
0 4
Ha Noi
14/04/2018
- 18 : 00
Nam Dinh
1 3
Ho Chi Minh City
14/04/2018
- 18 : 00
Sai Gon
3 1
Hoang Anh Gia Lai
15/04/2018
- 17 : 00
Binh Duong
3 3
FLC Thanh Hoa
15/04/2018
- 17 : 00
Can Tho
3 3
Song Lam Nghe An
15/04/2018
- 19 : 00
Hai Phong
0 2
Quang Nam
Vòng 6
20/04/2018
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
0 0
Binh Duong
20/04/2018
- 17 : 00
FLC Thanh Hoa
1 1
Can Tho
21/04/2018
- 17 : 00
Hoang Anh Gia Lai
2 0
Da Nang
21/04/2018
- 18 : 00
Than Quang Ninh
1 0
Nam Dinh
22/04/2018
- 17 : 00
Quang Nam
0 0
Sanna Khanh Hoa
22/04/2018
- 18 : 00
Ho Chi Minh City
0 1
Hai Phong
22/04/2018
- 19 : 00
Ha Noi
1 1
Sai Gon
Vòng 7
04/05/2018
- 17 : 00
Song Lam Nghe An
0 1
Nam Dinh
04/05/2018
- 17 : 00
FLC Thanh Hoa
1 1
Sai Gon
05/05/2018
- 17 : 00
Binh Duong
3 1
Quang Nam
05/05/2018
- 17 : 00
Hai Phong
3 2
Da Nang
06/05/2018
- 17 : 00
Can Tho
1 1
Than Quang Ninh
06/05/2018
- 18 : 00
Sanna Khanh Hoa
1 1
Hoang Anh Gia Lai
06/05/2018
- 19 : 00
Ho Chi Minh City
1 4
Ha Noi
Vòng 8
18/05/2018
- 18 : 00
Sai Gon
1 1
Sanna Khanh Hoa
19/05/2018
- 17 : 00
Can Tho
2 2
Hoang Anh Gia Lai
19/05/2018
- 17 : 00
Binh Duong
2 1
Hai Phong
19/05/2018
- 17 : 00
Da Nang