V League

2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vòng 1
6 Th3 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1 0
Than Quang Ninh
6 Th3 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1
0
Than Quang Ninh
6 Th3 2020 17:00
Quang Nam
1 3
Ho Chi Minh City
6 Th3 2020 17:00
Quang Nam
1
3
Ho Chi Minh City
7 Th3 2020 19:00
Ha Noi
4 2
Nam Dinh
7 Th3 2020 19:00
Ha Noi
4
2
Nam Dinh
8 Th3 2020 15:00
Ha Noi T&T
0 1
Viettel
8 Th3 2020 15:00
Ha Noi T&T
0
1
Viettel
8 Th3 2020 17:00
Binh Duong
1 0
Da Nang
8 Th3 2020 17:00
Binh Duong
1
0
Da Nang
8 Th3 2020 17:00
Thanh Hóa
0 1
Hai Phong
8 Th3 2020 17:00
Thanh Hóa
0
1
Hai Phong
8 Th3 2020 19:00
Sai Gon
0 0
Song Lam Nghe An
8 Th3 2020 19:00
Sai Gon
0
0
Song Lam Nghe An
Vòng 2
13 Th3 2020 17:00
Hai Phong
1 1
Quang Nam
13 Th3 2020 17:00
Hai Phong
1
1
Quang Nam
14 Th3 2020 17:00
Song Lam Nghe An
1 0
Binh Duong
14 Th3 2020 17:00
Song Lam Nghe An
1
0
Binh Duong
14 Th3 2020 18:00
Nam Dinh
2 1
Ha Noi T&T
14 Th3 2020 18:00
Nam Dinh
2
1
Ha Noi T&T
15 Th3 2020 17:00
Da Nang
1 4
Sai Gon
15 Th3 2020 17:00
Da Nang
1
4
Sai Gon
15 Th3 2020 18:00
Than Quang Ninh
3 1
Ha Noi
15 Th3 2020 18:00
Than Quang Ninh
3
1
Ha Noi
15 Th3 2020 19:00
Viettel
3 3
Hoang Anh Gia Lai
15 Th3 2020 19:00
Viettel
3
3
Hoang Anh Gia Lai
15 Th3 2020 19:00
Ho Chi Minh City
1 0
Thanh Hóa
15 Th3 2020 19:00
Ho Chi Minh City
1
0
Thanh Hóa
Vòng 3
5 Th6 2020 17:00
Hai Phong
- -
Ho Chi Minh City
5 Th6 2020 17:00
Hai Phong
-
-
Ho Chi Minh City
5 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
- -
Viettel
5 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
-
-
Viettel
5 Th6 2020 19:00
Sai Gon
- -
Binh Duong
5 Th6 2020 19:00
Sai Gon
-
-
Binh Duong
6 Th6 2020 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Da Nang
6 Th6 2020 17:00
Song Lam Nghe An
-
-
Da Nang
6 Th6 2020 17:00
Quang Nam
- -
Thanh Hóa
6 Th6 2020 17:00
Quang Nam
-
-
Thanh Hóa
6 Th6 2020 18:00
Than Quang Ninh
- -
Ha Noi T&T
6 Th6 2020 18:00
Than Quang Ninh
-
-
Ha Noi T&T
6 Th6 2020 19:00
Ha Noi
- -
Hoang Anh Gia Lai
6 Th6 2020 19:00
Ha Noi
-
-
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 4
11 Th6 2020 17:00
Da Nang
- -
Quang Nam
11 Th6 2020 17:00
Da Nang
-
-
Quang Nam
11 Th6 2020 17:00
Binh Duong
- -
Hai Phong
11 Th6 2020 17:00
Binh Duong
-
-
Hai Phong
11 Th6 2020 19:00
Viettel
- -
Than Quang Ninh
11 Th6 2020 19:00
Viettel
-
-
Than Quang Ninh
12 Th6 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Nam Dinh
12 Th6 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Nam Dinh
12 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
- -
Song Lam Nghe An
12 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
-
-
Song Lam Nghe An
12 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
- -
Ha Noi
12 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
-
-
Ha Noi
12 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
- -
Sai Gon
12 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
-
-
Sai Gon
Vòng 5
17 Th6 2020 17:00
Quang Nam
- -
Binh Duong
17 Th6 2020 17:00
Quang Nam
-
-
Binh Duong
17 Th6 2020 17:00
Hai Phong
- -
Than Quang Ninh
17 Th6 2020 17:00
Hai Phong
-
-
Than Quang Ninh
17 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
- -
Viettel
17 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
-
-
Viettel
18 Th6 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Sai Gon
18 Th6 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Sai Gon
18 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
- -
Nam Dinh
18 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
-
-
Nam Dinh
18 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
- -
Da Nang
18 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
-
-
Da Nang
18 Th6 2020 19:00
Ha Noi
- -
Song Lam Nghe An
18 Th6 2020 19:00
Ha Noi
-
-
Song Lam Nghe An
Vòng 6
23 Th6 2020 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Ho Chi Minh City
23 Th6 2020 17:00
Song Lam Nghe An
-
-
Ho Chi Minh City
23 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
- -
Hai Phong
23 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
-
-
Hai Phong
23 Th6 2020 19:00
Viettel
- -
Thanh Hóa
23 Th6 2020 19:00
Viettel
-
-
Thanh Hóa
24 Th6 2020 17:00
Da Nang
- -
Hoang Anh Gia Lai
24 Th6 2020 17:00
Da Nang
-
-
Hoang Anh Gia Lai
24 Th6 2020 17:00
Binh Duong
- -
Ha Noi
24 Th6 2020 17:00
Binh Duong
-
-
Ha Noi
24 Th6 2020 18:00
Than Quang Ninh
- -
Quang Nam
24 Th6 2020 18:00
Than Quang Ninh
-
-
Quang Nam
24 Th6 2020 19:00
Sai Gon
- -
Ha Noi T&T
24 Th6 2020 19:00
Sai Gon
-
-
Ha Noi T&T
Vòng 7
29 Th6 2020 17:00
Hai Phong
- -
Hoang Anh Gia Lai
29 Th6 2020 17:00
Hai Phong
-
-
Hoang Anh Gia Lai
29 Th6 2020 17:00
Quang Nam
- -
Viettel
29 Th6 2020 17:00
Quang Nam
-
-
Viettel
29 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
- -
Da Nang
29 Th6 2020 19:00
Ho Chi Minh City
-
-
Da Nang
30 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
- -
Than Quang Ninh
30 Th6 2020 17:00
Thanh Hóa
-
-
Than Quang Ninh
30 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
- -
Song Lam Nghe An
30 Th6 2020 18:00
Nam Dinh
-
-
Song Lam Nghe An
30 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
- -
Binh Duong
30 Th6 2020 18:00
Ha Noi T&T
-
-
Binh Duong
30 Th6 2020 19:00
Ha Noi
- -
Sai Gon
30 Th6 2020 19:00
Ha Noi
-
-
Sai Gon
Vòng 8
5 Th7 2020 17:00
Quang Nam
- -
Song Lam Nghe An
5 Th7 2020 17:00
Quang Nam
-
-
Song Lam Nghe An
5 Th7 2020 17:00
Hai Phong
- -
Sai Gon
5 Th7 2020 17:00
Hai Phong
-
-
Sai Gon
5 Th7 2020 19:00
Viettel
- -
Ha Noi
5 Th7 2020 19:00
Viettel
-
-
Ha Noi
6 Th7 2020 17:00
Thanh Hóa
- -
Da Nang
6 Th7 2020 17:00
Thanh Hóa
-
-
Da Nang
6 Th7 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Ha Noi T&T
6 Th7 2020 17:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Ha Noi T&T
6 Th7 2020 18:00
Than Quang Ninh
- -
Nam Dinh
6 Th7 2020 18:00
Than Quang Ninh
-
-
Nam Dinh
6 Th7 2020 19:00
Ho Chi Minh City
- -
Binh Duong
6 Th7 2020 19:00
Ho Chi Minh City
-
-
Binh Duong
Vòng 9
11 Th7 2020 17:00
Binh Duong
- -
Hoang Anh Gia Lai
11 Th7 2020 17:00
Binh Duong
-
-
Hoang Anh Gia Lai
11 Th7 2020 18:00
Than Quang Ninh
- -
Ho Chi Minh City
11 Th7 2020 18:00
Than Quang Ninh
-
-
Ho Chi Minh City
11 Th7 2020 19:00
Viettel
- -
Hai Phong
11 Th7 2020 19:00
Viettel
-
-
Hai Phong
12 Th7 2020 17:00
Da Nang
- -
Ha Noi
12 Th7 2020 17:00
Da Nang
-
-
Ha Noi
12 Th7 2020 17:00
Song Lam Nghe An
- -
Ha Noi T&T
12 Th7 2020 17:00
Song Lam Nghe An
-
-
Ha Noi T&T
12 Th7 2020 18:00
Nam Dinh
- -
Quang Nam
12 Th7 2020 18:00
Nam Dinh
-
-
Quang Nam
12 Th7 2020 19:00
Sai Gon
- -
Thanh Hóa
12 Th7 2020 19:00
Sai Gon
-
-
Thanh Hóa
Vòng 10
12 Th6 2020 16:00
Da Nang
- -
Than Quang Ninh
12 Th6 2020 16:00
Da Nang
-
-
Than Quang Ninh
12 Th6 2020 17:00
Ha Noi T&T
- -
Ho Chi Minh City
12 Th6 2020 17:00
Ha Noi T&T
-
-
Ho Chi Minh City
13 Th6 2020 16:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Quang Nam
13 Th6 2020 16:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Quang Nam
13 Th6 2020 18:00
Sai Gon
- -
Nam Dinh
13 Th6 2020 18:00
Sai Gon
-
-
Nam Dinh
14 Th6 2020 16:00
Song Lam Nghe An
- -
Viettel
14 Th6 2020 16:00
Song Lam Nghe An
-
-
Viettel
14 Th6 2020 16:00
Binh Duong
- -
Thanh Hóa
14 Th6 2020 16:00
Binh Duong
-
-
Thanh Hóa
14 Th6 2020 18:00
Ha Noi
- -
Hai Phong
14 Th6 2020 18:00
Ha Noi
-
-
Hai Phong
Vòng 11
19 Th6 2020 16:00
Thanh Hóa
- -
Hoang Anh Gia Lai
19 Th6 2020 16:00
Thanh Hóa
-
-
Hoang Anh Gia Lai
20 Th6 2020 16:00
Hai Phong
- -
Ha Noi T&T
20 Th6 2020 16:00
Hai Phong
-
-
Ha Noi T&T
20 Th6 2020 17:00
Nam Dinh
- -
Binh Duong
20 Th6 2020 17:00
Nam Dinh
-
-
Binh Duong
20 Th6 2020 18:00
Ho Chi Minh City
- -
Ha Noi
20 Th6 2020 18:00
Ho Chi Minh City
-
-
Ha Noi
21 Th6 2020 16:00
Quang Nam
- -
Sai Gon
21 Th6 2020 16:00
Quang Nam
-
-
Sai Gon
21 Th6 2020 17:00
Than Quang Ninh
- -
Song Lam Nghe An
21 Th6 2020 17:00
Than Quang Ninh
-
-
Song Lam Nghe An
21 Th6 2020 18:00
Viettel
- -
Da Nang
21 Th6 2020 18:00
Viettel
-
-
Da Nang
Vòng 12
26 Th6 2020 16:00
Thanh Hóa
- -
Ha Noi T&T
26 Th6 2020 16:00
Thanh Hóa
-
-
Ha Noi T&T
27 Th6 2020 16:00
Da Nang
- -
Hai Phong
27 Th6 2020 16:00
Da Nang
-
-
Hai Phong
27 Th6 2020 16:00
Quang Nam
- -
Ha Noi
27 Th6 2020 16:00
Quang Nam
-
-
Ha Noi
27 Th6 2020 17:00
Than Quang Ninh
- -
Binh Duong
27 Th6 2020 17:00
Than Quang Ninh
-
-
Binh Duong
27 Th6 2020 18:00
Viettel
- -
Sai Gon
27 Th6 2020 18:00
Viettel
-
-
Sai Gon
27 Th6 2020 18:00
Ho Chi Minh City
- -
Nam Dinh
27 Th6 2020 18:00
Ho Chi Minh City
-
-
Nam Dinh
28 Th6 2020 16:00
Song Lam Nghe An
- -
Hoang Anh Gia Lai
28 Th6 2020 16:00
Song Lam Nghe An
-
-
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 13
3 Th7 2020 17:00
Ha Noi T&T
- -
Quang Nam
3 Th7 2020 17:00
Ha Noi T&T
-
-
Quang Nam
4 Th7 2020 16:00
Binh Duong
- -
Viettel
4 Th7 2020 16:00
Binh Duong
-
-
Viettel
4 Th7 2020 16:00
Hoang Anh Gia Lai
- -
Ho Chi Minh City
4 Th7 2020 16:00
Hoang Anh Gia Lai
-
-
Ho Chi Minh City
4 Th7 2020 18:00
Ha Noi
- -
Thanh Hóa
4 Th7 2020 18:00
Ha Noi
-
-
Thanh Hóa
5 Th7 2020 16:00
Hai Phong
- -
Song Lam Nghe An
5 Th7 2020 16:00
Hai Phong
-
-
Song Lam Nghe An
5 Th7 2020 17:00
Nam Dinh
- -
Da Nang
5 Th7 2020 17:00
Nam Dinh
-
-
Da Nang
5 Th7 2020 18:00
Sai Gon
- -
Than Quang Ninh
5 Th7 2020 18:00
Sai Gon
-
-
Than Quang Ninh

V League

2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Vòng 1
21 Th2 2019 17:00
Thanh Hóa
1 1
Binh Duong
21 Th2 2019 17:00
Thanh Hóa
1
1
Binh Duong
23 Th2 2019 16:30
Song Lam Nghe An
2 0
Quang Nam
23 Th2 2019 16:30
Song Lam Nghe An
2
0
Quang Nam
23 Th2 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
1 4
Hoang Anh Gia Lai
23 Th2 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
1
4
Hoang Anh Gia Lai
23 Th2 2019 19:00
Ha Noi
5 0
Than Quang Ninh
23 Th2 2019 19:00
Ha Noi
5
0
Than Quang Ninh
24 Th2 2019 17:00
Nam Dinh
3 1
Sai Gon
24 Th2 2019 17:00
Nam Dinh
3
1
Sai Gon
24 Th2 2019 17:00
Da Nang
3 1
Viettel
24 Th2 2019 17:00
Da Nang
3
1
Viettel
24 Th2 2019 19:00
Ho Chi Minh City
1 0
Hai Phong
24 Th2 2019 19:00
Ho Chi Minh City
1
0
Hai Phong
Vòng 2
1 Th3 2019 17:00
Hai Phong
2 1
Nam Dinh
1 Th3 2019 17:00
Hai Phong
2
1
Nam Dinh
1 Th3 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1 2
Ho Chi Minh City
1 Th3 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1
2
Ho Chi Minh City
1 Th3 2019 18:00
Sai Gon
2 1
Sanna Khanh Hoa
1 Th3 2019 18:00
Sai Gon
2
1
Sanna Khanh Hoa
1 Th3 2019 19:00
Viettel
2 1
Thanh Hóa
1 Th3 2019 19:00
Viettel
2
1
Thanh Hóa
2 Th3 2019 17:00
Than Quang Ninh
0 0
Song Lam Nghe An
2 Th3 2019 17:00
Than Quang Ninh
0
0
Song Lam Nghe An
2 Th3 2019 17:00
Quang Nam
1 1
Ha Noi
2 Th3 2019 17:00
Quang Nam
1
1
Ha Noi
3 Th3 2019 17:00
Binh Duong
3 1
Da Nang
3 Th3 2019 17:00
Binh Duong
3
1
Da Nang
Vòng 3
5 Th3 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
3 4
Hai Phong
5 Th3 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
3
4
Hai Phong
5 Th3 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1 3
Sai Gon
5 Th3 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1
3
Sai Gon
5 Th3 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2 0
Nam Dinh
5 Th3 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2
0
Nam Dinh
6 Th3 2019 17:00
Than Quang Ninh
3 0
Thanh Hóa
6 Th3 2019 17:00
Than Quang Ninh
3
0
Thanh Hóa
6 Th3 2019 19:00
Viettel
0 2
Ha Noi
6 Th3 2019 19:00
Viettel
0
2
Ha Noi
7 Th3 2019 16:30
Song Lam Nghe An
2 1
Binh Duong
7 Th3 2019 16:30
Song Lam Nghe An
2
1
Binh Duong
7 Th3 2019 17:00
Da Nang
2 2
Quang Nam
7 Th3 2019 17:00
Da Nang
2
2
Quang Nam
Vòng 4
5 Th4 2019 17:00
Quang Nam
0 1
Than Quang Ninh
5 Th4 2019 17:00
Quang Nam
0
1
Than Quang Ninh
6 Th4 2019 17:00
Nam Dinh
1 2
Sanna Khanh Hoa
6 Th4 2019 17:00
Nam Dinh
1
2
Sanna Khanh Hoa
6 Th4 2019 17:00
Hai Phong
1 0
Hoang Anh Gia Lai
6 Th4 2019 17:00
Hai Phong
1
0
Hoang Anh Gia Lai
6 Th4 2019 19:00
Sai Gon
0 0
Ho Chi Minh City
6 Th4 2019 19:00
Sai Gon
0
0
Ho Chi Minh City
7 Th4 2019 17:00
Thanh Hóa
0 0
Da Nang
7 Th4 2019 17:00
Thanh Hóa
0
0
Da Nang
7 Th4 2019 19:00
Ha Noi
4 0
Song Lam Nghe An
7 Th4 2019 19:00
Ha Noi
4
0
Song Lam Nghe An
8 Th4 2019 17:00
Binh Duong
1 0
Viettel
8 Th4 2019 17:00
Binh Duong
1
0
Viettel
Vòng 5
12 Th4 2019 17:00
Binh Duong
2 3
Ho Chi Minh City
12 Th4 2019 17:00
Binh Duong
2
3
Ho Chi Minh City
12 Th4 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
0 0
Ha Noi
12 Th4 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
0
0
Ha Noi
13 Th4 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
3 2
Than Quang Ninh
13 Th4 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
3
2
Than Quang Ninh
13 Th4 2019 19:00
Viettel
1 0
Nam Dinh
13 Th4 2019 19:00
Viettel
1
0
Nam Dinh
14 Th4 2019 17:00
Song Lam Nghe An
1 0
Thanh Hóa
14 Th4 2019 17:00
Song Lam Nghe An
1
0
Thanh Hóa
14 Th4 2019 17:00
Hai Phong
1 1
Da Nang
14 Th4 2019 17:00
Hai Phong
1
1
Da Nang
14 Th4 2019 19:00
Sai Gon
1 1
Quang Nam
14 Th4 2019 19:00
Sai Gon
1
1
Quang Nam
Vòng 6
19 Th4 2019 17:00
Da Nang
0 2
Song Lam Nghe An
19 Th4 2019 17:00
Da Nang
0
2
Song Lam Nghe An
20 Th4 2019 17:00
Thanh Hóa
2 2
Sanna Khanh Hoa
20 Th4 2019 17:00
Thanh Hóa
2
2
Sanna Khanh Hoa
20 Th4 2019 18:00
Than Quang Ninh
3 0
Sai Gon
20 Th4 2019 18:00
Than Quang Ninh
3
0
Sai Gon
20 Th4 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2 0
Viettel
20 Th4 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2
0
Viettel
21 Th4 2019 17:00
Nam Dinh
1 0
Binh Duong
21 Th4 2019 17:00
Nam Dinh
1
0
Binh Duong
21 Th4 2019 17:00
Quang Nam
3 0
Hoang Anh Gia Lai
21 Th4 2019 17:00
Quang Nam
3
0
Hoang Anh Gia Lai
21 Th4 2019 19:00
Ha Noi
3 1
Hai Phong
21 Th4 2019 19:00
Ha Noi
3
1
Hai Phong
Vòng 7
26 Th4 2019 17:00
Hai Phong
3 2
Binh Duong
26 Th4 2019 17:00
Hai Phong
3
2
Binh Duong
27 Th4 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0 0
Nam Dinh
27 Th4 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0
0
Nam Dinh
27 Th4 2019 17:00
Quang Nam
0 2
Viettel
27 Th4 2019 17:00
Quang Nam
0
2
Viettel
27 Th4 2019 19:00
Ha Noi
1 0
Ho Chi Minh City
27 Th4 2019 19:00
Ha Noi
1
0
Ho Chi Minh City
28 Th4 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
3 3
Thanh Hóa
28 Th4 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
3
3
Thanh Hóa
28 Th4 2019 18:00
Than Quang Ninh
2 1
Sanna Khanh Hoa
28 Th4 2019 18:00
Than Quang Ninh
2
1
Sanna Khanh Hoa
28 Th4 2019 19:00
Sai Gon
3 1
Da Nang
28 Th4 2019 19:00
Sai Gon
3
1
Da Nang
Vòng 8
5 Th5 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
2 0
Nam Dinh
5 Th5 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
2
0
Nam Dinh
5 Th5 2019 17:00
Binh Duong
2 2
Ha Noi
5 Th5 2019 17:00
Binh Duong
2
2
Ha Noi
5 Th5 2019 17:00
Da Nang
1 0
Than Quang Ninh
5 Th5 2019 17:00
Da Nang
1
0
Than Quang Ninh
5 Th5 2019 19:00
Sai Gon
1 0
Hai Phong
5 Th5 2019 19:00
Sai Gon
1
0
Hai Phong
5 Th5 2019 19:00
Viettel
0 0
Song Lam Nghe An
5 Th5 2019 19:00
Viettel
0
0
Song Lam Nghe An
6 Th5 2019 17:00
Thanh Hóa
3 2
Quang Nam
6 Th5 2019 17:00
Thanh Hóa
3
2
Quang Nam
6 Th5 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
1 2
Ho Chi Minh City
6 Th5 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
1
2
Ho Chi Minh City
Vòng 9
10 Th5 2019 17:00
Binh Duong
1 0
Sai Gon
10 Th5 2019 17:00
Binh Duong
1
0
Sai Gon
11 Th5 2019 17:00
Thanh Hóa
4 1
Ha Noi
11 Th5 2019 17:00
Thanh Hóa
4
1
Ha Noi
11 Th5 2019 17:00
Nam Dinh
1 1
Than Quang Ninh
11 Th5 2019 17:00
Nam Dinh
1
1
Than Quang Ninh
11 Th5 2019 19:00
Ho Chi Minh City
1 1
Quang Nam
11 Th5 2019 19:00
Ho Chi Minh City
1
1
Quang Nam
12 Th5 2019 17:00
Hai Phong
0 0
Song Lam Nghe An
12 Th5 2019 17:00
Hai Phong
0
0
Song Lam Nghe An
12 Th5 2019 17:00
Da Nang
2 1
Sanna Khanh Hoa
12 Th5 2019 17:00
Da Nang
2
1
Sanna Khanh Hoa
12 Th5 2019 19:00
Viettel
0 3
Hoang Anh Gia Lai
12 Th5 2019 19:00
Viettel
0
3
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 10
17 Th5 2019 18:00
Than Quang Ninh
1 2
Ho Chi Minh City
17 Th5 2019 18:00
Than Quang Ninh
1
2
Ho Chi Minh City
18 Th5 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0 0
Sanna Khanh Hoa
18 Th5 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0
0
Sanna Khanh Hoa
18 Th5 2019 17:00
Hai Phong
2 2
Thanh Hóa
18 Th5 2019 17:00
Hai Phong
2
2
Thanh Hóa
18 Th5 2019 19:00
Sai Gon
3 0
Viettel
18 Th5 2019 19:00
Sai Gon
3
0
Viettel
19 Th5 2019 17:00
Quang Nam
1 1
Nam Dinh
19 Th5 2019 17:00
Quang Nam
1
1
Nam Dinh
19 Th5 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1 1
Binh Duong
19 Th5 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1
1
Binh Duong
19 Th5 2019 19:00
Ha Noi
3 2
Da Nang
19 Th5 2019 19:00
Ha Noi
3
2
Da Nang
Vòng 11
24 Th5 2019 17:00
Binh Duong
0 2
Than Quang Ninh
24 Th5 2019 17:00
Binh Duong
0
2
Than Quang Ninh
24 Th5 2019 17:00
Nam Dinh
2 0
Ha Noi
24 Th5 2019 17:00
Nam Dinh
2
0
Ha Noi
24 Th5 2019 18:00
Thanh Hóa
2 1
Sai Gon
24 Th5 2019 18:00
Thanh Hóa
2
1
Sai Gon
24 Th5 2019 19:00
Viettel
2 0
Hai Phong
24 Th5 2019 19:00
Viettel
2
0
Hai Phong
25 Th5 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
3 2
Quang Nam
25 Th5 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
3
2
Quang Nam
25 Th5 2019 17:00
Da Nang
2 1
Hoang Anh Gia Lai
25 Th5 2019 17:00
Da Nang
2
1
Hoang Anh Gia Lai
25 Th5 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2 1
Song Lam Nghe An
25 Th5 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2
1
Song Lam Nghe An
Vòng 12
30 Th5 2019 17:00
Thanh Hóa
3 2
Nam Dinh
30 Th5 2019 17:00
Thanh Hóa
3
2
Nam Dinh
30 Th5 2019 17:00
Da Nang
2 0
Ho Chi Minh City
30 Th5 2019 17:00
Da Nang
2
0
Ho Chi Minh City
30 Th5 2019 19:00
Viettel
3 3
Than Quang Ninh
30 Th5 2019 19:00
Viettel
3
3
Than Quang Ninh
31 Th5 2019 17:00
Binh Duong
1 0
Sanna Khanh Hoa
31 Th5 2019 17:00
Binh Duong
1
0
Sanna Khanh Hoa
31 Th5 2019 17:00
Hai Phong
0 3
Quang Nam
31 Th5 2019 17:00
Hai Phong
0
3
Quang Nam
31 Th5 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
0 0
Ha Noi
31 Th5 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
0
0
Ha Noi
31 Th5 2019 19:00
Sai Gon
2 2
Song Lam Nghe An
31 Th5 2019 19:00
Sai Gon
2
2
Song Lam Nghe An
Vòng 13
13 Th6 2019 17:00
Quang Nam
1 2
Binh Duong
13 Th6 2019 17:00
Quang Nam
1
2
Binh Duong
13 Th6 2019 19:00
Ha Noi
2 0
Sai Gon
13 Th6 2019 19:00
Ha Noi
2
0
Sai Gon
15 Th6 2019 17:00
Nam Dinh
2 1
Da Nang
15 Th6 2019 17:00
Nam Dinh
2
1
Da Nang
15 Th6 2019 19:00
Ho Chi Minh City
0 0
Thanh Hóa
15 Th6 2019 19:00
Ho Chi Minh City
0
0
Thanh Hóa
16 Th6 2019 17:00
Song Lam Nghe An
3 0
Hoang Anh Gia Lai
16 Th6 2019 17:00
Song Lam Nghe An
3
0
Hoang Anh Gia Lai
16 Th6 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
0 1
Viettel
16 Th6 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
0
1
Viettel
16 Th6 2019 19:00
Than Quang Ninh
4 2
Hai Phong
16 Th6 2019 19:00
Than Quang Ninh
4
2
Hai Phong
Vòng 14
7 Th7 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0 0
Da Nang
7 Th7 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0
0
Da Nang
7 Th7 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
1 3
Thanh Hóa
7 Th7 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
1
3
Thanh Hóa
7 Th7 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1 2
Quang Nam
7 Th7 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
1
2
Quang Nam
7 Th7 2019 19:00
Viettel
1 0
Ho Chi Minh City
7 Th7 2019 19:00
Viettel
1
0
Ho Chi Minh City
8 Th7 2019 17:00
Binh Duong
1 1
Nam Dinh
8 Th7 2019 17:00
Binh Duong
1
1
Nam Dinh
8 Th7 2019 17:00
Hai Phong
1 2
Ha Noi
8 Th7 2019 17:00
Hai Phong
1
2
Ha Noi
8 Th7 2019 18:00
Sai Gon
2 2
Than Quang Ninh
8 Th7 2019 18:00
Sai Gon
2
2
Than Quang Ninh
Vòng 15
12 Th7 2019 17:00
Thanh Hóa
2 0
Song Lam Nghe An
12 Th7 2019 17:00
Thanh Hóa
2
0
Song Lam Nghe An
12 Th7 2019 17:00
Nam Dinh
2 0
Viettel
12 Th7 2019 17:00
Nam Dinh
2
0
Viettel
12 Th7 2019 17:00
Quang Nam
3 1
Sai Gon
12 Th7 2019 17:00
Quang Nam
3
1
Sai Gon
12 Th7 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2 0
Binh Duong
12 Th7 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2
0
Binh Duong
13 Th7 2019 17:00
Da Nang
1 1
Hai Phong
13 Th7 2019 17:00
Da Nang
1
1
Hai Phong
13 Th7 2019 18:00
Than Quang Ninh
3 0
Hoang Anh Gia Lai
13 Th7 2019 18:00
Than Quang Ninh
3
0
Hoang Anh Gia Lai
13 Th7 2019 19:00
Ha Noi
2 2
Sanna Khanh Hoa
13 Th7 2019 19:00
Ha Noi
2
2
Sanna Khanh Hoa
Vòng 16
16 Th7 2019 17:00
Song Lam Nghe An
2 2
Sai Gon
16 Th7 2019 17:00
Song Lam Nghe An
2
2
Sai Gon
17 Th7 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
1 0
Binh Duong
17 Th7 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
1
0
Binh Duong
17 Th7 2019 17:00
Nam Dinh
4 2
Thanh Hóa
17 Th7 2019 17:00
Nam Dinh
4
2
Thanh Hóa
17 Th7 2019 17:00
Quang Nam
1 2
Hai Phong
17 Th7 2019 17:00
Quang Nam
1
2
Hai Phong
17 Th7 2019 17:00
Ho Chi Minh City
3 2
Da Nang
17 Th7 2019 17:00
Ho Chi Minh City
3
2
Da Nang
17 Th7 2019 18:00
Than Quang Ninh
1 0
Viettel
17 Th7 2019 18:00
Than Quang Ninh
1
0
Viettel
17 Th7 2019 19:00
Ha Noi
1 1
Hoang Anh Gia Lai
17 Th7 2019 19:00
Ha Noi
1
1
Hoang Anh Gia Lai
Vòng 17
21 Th7 2019 17:00
Binh Duong
1 1
Quang Nam
21 Th7 2019 17:00
Binh Duong
1
1
Quang Nam
21 Th7 2019 17:00
Hai Phong
3 2
Than Quang Ninh
21 Th7 2019 17:00
Hai Phong
3
2
Than Quang Ninh
21 Th7 2019 17:00
Da Nang
2 0
Nam Dinh
21 Th7 2019 17:00
Da Nang
2
0
Nam Dinh
21 Th7 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
3 2
Song Lam Nghe An
21 Th7 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
3
2
Song Lam Nghe An
21 Th7 2019 18:00
Thanh Hóa
3 3
Ho Chi Minh City
21 Th7 2019 18:00
Thanh Hóa
3
3
Ho Chi Minh City
21 Th7 2019 19:00
Viettel
2 0
Sanna Khanh Hoa
21 Th7 2019 19:00
Viettel
2
0
Sanna Khanh Hoa
21 Th7 2019 19:00
Sai Gon
1 4
Ha Noi
21 Th7 2019 19:00
Sai Gon
1
4
Ha Noi
Vòng 18
26 Th7 2019 17:00
Binh Duong
2 0
Hai Phong
26 Th7 2019 17:00
Binh Duong
2
0
Hai Phong
26 Th7 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2 2
Ha Noi
26 Th7 2019 19:00
Ho Chi Minh City
2
2
Ha Noi
28 Th7 2019 17:00
Nam Dinh
2 0
Song Lam Nghe An
28 Th7 2019 17:00
Nam Dinh
2
0
Song Lam Nghe An
28 Th7 2019 17:00
Da Nang
4 1
Sai Gon
28 Th7 2019 17:00
Da Nang
4
1
Sai Gon
28 Th7 2019 18:00
Thanh Hóa
2 3
Hoang Anh Gia Lai
28 Th7 2019 18:00
Thanh Hóa
2
3
Hoang Anh Gia Lai
28 Th7 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
1 1
Than Quang Ninh
28 Th7 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
1
1
Than Quang Ninh
28 Th7 2019 19:00
Viettel
1 1
Quang Nam
28 Th7 2019 19:00
Viettel
1
1
Quang Nam
Vòng 19
2 Th8 2019 17:00
Song Lam Nghe An
3 1
Viettel
2 Th8 2019 17:00
Song Lam Nghe An
3
1
Viettel
3 Th8 2019 17:00
Hai Phong
1 2
Sai Gon
3 Th8 2019 17:00
Hai Phong
1
2
Sai Gon
3 Th8 2019 17:00
Quang Nam
3 0
Thanh Hóa
3 Th8 2019 17:00
Quang Nam
3
0
Thanh Hóa
3 Th8 2019 19:00
Ha Noi
2 1
Binh Duong
3 Th8 2019 19:00
Ha Noi
2
1
Binh Duong
4 Th8 2019 17:00
Nam Dinh
2 2
Hoang Anh Gia Lai
4 Th8 2019 17:00
Nam Dinh
2
2
Hoang Anh Gia Lai
4 Th8 2019 18:00
Than Quang Ninh
1 1
Da Nang
4 Th8 2019 18:00
Than Quang Ninh
1
1
Da Nang
4 Th8 2019 19:00
Ho Chi Minh City
1 2
Sanna Khanh Hoa
4 Th8 2019 19:00
Ho Chi Minh City
1
2
Sanna Khanh Hoa
Vòng 20
9 Th8 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
2 3
Viettel
9 Th8 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
2
3
Viettel
10 Th8 2019 17:00
Quang Nam
2 0
Ho Chi Minh City
10 Th8 2019 17:00
Quang Nam
2
0
Ho Chi Minh City
10 Th8 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
1 0
Da Nang
10 Th8 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
1
0
Da Nang
10 Th8 2019 19:00
Than Quang Ninh
0 0
Nam Dinh
10 Th8 2019 19:00
Than Quang Ninh
0
0
Nam Dinh
11 Th8 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0 0
Hai Phong
11 Th8 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0
0
Hai Phong
11 Th8 2019 19:00
Sai Gon
0 1
Binh Duong
11 Th8 2019 19:00
Sai Gon
0
1
Binh Duong
11 Th8 2019 19:00
Ha Noi
5 0
Thanh Hóa
11 Th8 2019 19:00
Ha Noi
5
0
Thanh Hóa
Vòng 21
16 Th8 2019 17:00
Binh Duong
3 0
Hoang Anh Gia Lai
16 Th8 2019 17:00
Binh Duong
3
0
Hoang Anh Gia Lai
16 Th8 2019 17:00
Da Nang
1 2
Ha Noi
16 Th8 2019 17:00
Da Nang
1
2
Ha Noi
17 Th8 2019 17:00
Nam Dinh
2 3
Quang Nam
17 Th8 2019 17:00
Nam Dinh
2
3
Quang Nam
17 Th8 2019 18:00
Viettel
0 1
Sai Gon
17 Th8 2019 18:00
Viettel
0
1
Sai Gon
17 Th8 2019 19:00
Ho Chi Minh City
3 1
Than Quang Ninh
17 Th8 2019 19:00
Ho Chi Minh City
3
1
Than Quang Ninh
18 Th8 2019 18:00
Thanh Hóa
0 3
Hai Phong
18 Th8 2019 18:00
Thanh Hóa
0
3
Hai Phong
18 Th8 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
1 4
Song Lam Nghe An
18 Th8 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
1
4
Song Lam Nghe An
Vòng 22
23 Th8 2019 17:00
Quang Nam
4 2
Sanna Khanh Hoa
23 Th8 2019 17:00
Quang Nam
4
2
Sanna Khanh Hoa
24 Th8 2019 17:00
Hai Phong
2 1
Viettel
24 Th8 2019 17:00
Hai Phong
2
1
Viettel
24 Th8 2019 18:00
Than Quang Ninh
0 1
Binh Duong
24 Th8 2019 18:00
Than Quang Ninh
0
1
Binh Duong
24 Th8 2019 19:00
Sai Gon
2 0
Thanh Hóa
24 Th8 2019 19:00
Sai Gon
2
0
Thanh Hóa
25 Th8 2019 17:00
Song Lam Nghe An
1 2
Ho Chi Minh City
25 Th8 2019 17:00
Song Lam Nghe An
1
2
Ho Chi Minh City
25 Th8 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
2 1
Da Nang
25 Th8 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
2
1
Da Nang
11 Th9 2019 19:00
Ha Noi
6 1
Nam Dinh
11 Th9 2019 19:00
Ha Noi
6
1
Nam Dinh
Vòng 23
14 Th9 2019 17:00
Hai Phong
1 1
Sanna Khanh Hoa
14 Th9 2019 17:00
Hai Phong
1
1
Sanna Khanh Hoa
14 Th9 2019 17:00
Quang Nam
1 4
Da Nang
14 Th9 2019 17:00
Quang Nam
1
4
Da Nang
14 Th9 2019 19:00
Sai Gon
3 1
Hoang Anh Gia Lai
14 Th9 2019 19:00
Sai Gon
3
1
Hoang Anh Gia Lai
15 Th9 2019 17:00
Nam Dinh
1 1
Ho Chi Minh City
15 Th9 2019 17:00
Nam Dinh
1
1
Ho Chi Minh City
15 Th9 2019 17:00
Binh Duong
1 5
Song Lam Nghe An
15 Th9 2019 17:00
Binh Duong
1
5
Song Lam Nghe An
15 Th9 2019 18:00
Thanh Hóa
1 3
Than Quang Ninh
15 Th9 2019 18:00
Thanh Hóa
1
3
Than Quang Ninh
15 Th9 2019 19:00
Ha Noi
5 2
Viettel
15 Th9 2019 19:00
Ha Noi
5
2
Viettel
Vòng 24
19 Th9 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0 1
Ha Noi
19 Th9 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0
1
Ha Noi
20 Th9 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
5 1
Hai Phong
20 Th9 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
5
1
Hai Phong
20 Th9 2019 18:00
Than Quang Ninh
1 1
Quang Nam
20 Th9 2019 18:00
Than Quang Ninh
1
1
Quang Nam
20 Th9 2019 19:00
Ho Chi Minh City
4 1
Sai Gon
20 Th9 2019 19:00
Ho Chi Minh City
4
1
Sai Gon
20 Th9 2019 19:00
Viettel
2 1
Binh Duong
20 Th9 2019 19:00
Viettel
2
1
Binh Duong
21 Th9 2019 17:00
Da Nang
1 0
Thanh Hóa
21 Th9 2019 17:00
Da Nang
1
0
Thanh Hóa
21 Th9 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
3 0
Nam Dinh
21 Th9 2019 19:00
Sanna Khanh Hoa
3
0
Nam Dinh
Vòng 25
19 Th10 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0 0
Than Quang Ninh
19 Th10 2019 17:00
Song Lam Nghe An
0
0
Than Quang Ninh
19 Th10 2019 17:00
Thanh Hóa
1 3
Viettel
19 Th10 2019 17:00
Thanh Hóa
1
3
Viettel
19 Th10 2019 17:00
Ho Chi Minh City
1 2
Hoang Anh Gia Lai
19 Th10 2019 17:00
Ho Chi Minh City
1
2
Hoang Anh Gia Lai
19 Th10 2019 17:00
Nam Dinh
2 1
Hai Phong
19 Th10 2019 17:00
Nam Dinh
2
1
Hai Phong
19 Th10 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
0 0
Sai Gon
19 Th10 2019 17:00
Sanna Khanh Hoa
0
0
Sai Gon
19 Th10 2019 17:00
Da Nang
0 2
Binh Duong
19 Th10 2019 17:00
Da Nang
0
2
Binh Duong
19 Th10 2019 17:00
Ha Noi
2 2
Quang Nam
19 Th10 2019 17:00
Ha Noi
2
2
Quang Nam
Vòng 26
23 Th10 2019 17:00
Viettel
5 3
Da Nang
23 Th10 2019 17:00
Viettel
5
3
Da Nang
23 Th10 2019 17:00
Binh Duong
1 1
Thanh Hóa
23 Th10 2019 17:00
Binh Duong
1
1
Thanh Hóa
23 Th10 2019 17:00
Hai Phong
1 2
Ho Chi Minh City
23 Th10 2019 17:00
Hai Phong
1
2
Ho Chi Minh City
23 Th10 2019 17:00
Quang Nam
2 2
Song Lam Nghe An
23 Th10 2019 17:00
Quang Nam
2
2
Song Lam Nghe An
23 Th10 2019 17:00
Sai Gon
4 1
Nam Dinh
23 Th10 2019 17:00
Sai Gon
4
1
Nam Dinh
23 Th10 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
4 1
Sanna Khanh Hoa
23 Th10 2019 17:00
Hoang Anh Gia Lai
4
1
Sanna Khanh Hoa
23 Th10 2019 17:00
Than Quang Ninh
4 2
Ha Noi
23 Th10 2019 17:00
Than Quang Ninh
4
2
Ha Noi

V League

2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Vòng 1
10 Th3 2018 17:00
Quang Nam
1 1
Sai Gon
10 Th3 2018 17:00
Quang Nam
1
1
Sai Gon
10 Th3 2018 17:00
Hoang Anh Gia Lai
0 0
Binh Duong
10 Th3 2018 17:00
Hoang Anh Gia Lai
0
0
Binh Duong
11 Th3 2018 16:30
Than Quang Ninh
1 0
Da Nang
11 Th3 2018 16:30
Than Quang Ninh
1
0
Da Nang
11 Th3 2018 17:00
Nam Dinh
0 0
Can Tho
11 Th3 2018 17:00
Nam Dinh
0
0
Can Tho
11 Th3 2018 19:00
Ha Noi
1 0
Hai Phong
11 Th3 2018 19:00
Ha Noi
1
0
Hai Phong
5 Th4 2018 17:00
Sanna Khanh Hoa
3 1
FLC Thanh Hoa
5 Th4 2018 17:00
Sanna Khanh Hoa
3
1
FLC Thanh Hoa
5 Th4 2018 19:00
Ho Chi Minh City
0 2
Song Lam Nghe An
5 Th4 2018 19:00
Ho Chi Minh City
0
2
Song Lam Nghe An
Vòng 2
16 Th3 2018 17:00
Binh Duong
2 1
Nam Dinh
16 Th3 2018 17:00
Binh Duong
2
1
Nam Dinh
17 Th3 2018 17:00
Can Tho
0 3
Ha Noi
17 Th3 2018 17:00
Can Tho
0
3
Ha Noi
17 Th3 2018 17:00
Da Nang
2 1
Quang Nam
17 Th3 2018 17:00
Da Nang
2
1
Quang Nam
17 Th3 2018 17:00
Hai Phong
1 1
Hoang Anh Gia Lai
17 Th3 2018 17:00
Hai Phong
1
1
Hoang Anh Gia Lai
18 Th3 2018 16:30